Vadret

Vadret i Holmsund

Vattentemperatur 11.9 C

Lufttemperatur 7.6 C

Kyleffekt 4.4 C

Vindhastighet 4.2 m/s

Vindriktning N

Lufttryck 1011 mbar

Luftfuktighet 88 %

Daggpunkt 5.8 C

Tillbaka