Vadret

Vadret i Holmsund

Vattentemperatur 13.2 C

Lufttemperatur 19.4 C

Kyleffekt 16.8 C

Vindhastighet 11.6 m/s

Vindriktning NO

Lufttryck 1013 mbar

Luftfuktighet 86 %

Daggpunkt 17.1 C

Tillbaka